FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
GRAFİK TASARIMI BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI
DERS İÇERİKLERİ

 

GSF22111 Çizim I / Drawing I (2+2) AKTS 4 - Z-: Öğrenciler çizim tekniklerini ve prensiplerini uygulayarak gerçek objelerin [nesnelerin] kompozisyonlarıyla konulara göre doğru kullanımını; nokta, çizgi, oran, perspektif, hacim, doku, ışık, gölge gibi elamanları gerektiği şekilde uygulamayı öğreneceklerdir. Ders öğrencilerin objelere bakış ve inceleme yeteneklerini ilerletecek ve ödevlerinde doğru kullanmalarını sağlayacaktır. Kişiler görüş açısı ve kavram yetenekleri geliştirilip, bunlardan edinilen bilgileri çizimlerinde kullanacaklardır. Stüdyo ortamında kişisel ve grup eleştirileri yer alacaktır.

GSF22112 Çizim II / Drawing II (2+2) AKTS 4 - Z-: Organik form ve figür çizimine giriş. Bu ders insan anatomisini inceleme ve insan formları çizmeye dair bir çalışmadır. Konu başlıkları arasında oran-orantı, form bilgisi, sanatsal anatomi ve çeşitli çizim ve tonlama tekniklerini bulunmaktadır. Dersler anatomik çizim, hareket, klasik figür çizimi, kısa ve uzun poz model çizimi, portrenin incelenmesi konularını içerir.

GSF22143  Temel Tasarım I / Basic Art I (2+2) AKTS 5 - Z-: Tasarıma yönelik alanlarda görsel elemanları kullanarak, (çizgi, nokta, leke, doku vb.) gibi malzemelerle iki boyutlu tasarımların oluşturulması; yapılan kompozisyonlarda, nesneler üzerinde bağ kurulması, kompozisyonların görsel düzenlemeleri, fikir ve analizlerindeki uygulamalarda oluşan sorunların çözümlenmesi ve uygulamalar.

GSF22144 Temel Sanat Eğitimi II / Basic Art  (2+2) AKTS 5 - Z-: Doğa ve yaşam çevresinden kaynaklanan iki ve üç boyutlu özgün tasarımlar yaptırılır. Nesnelerin dünyasını araştırılmaları hedeflenir. Nesneler üzerinden çizgi, renk ve doku çalışmaları yaptırılarak farklı malzemelerle oluşan özgün yeni yüzün yapısının tasarımdaki şekillenmesi gözlenir.

GRT22131 Renk Kuramları / Color Theories (2+2) AKTS 4 - Z-: Renk kavramı ve fiziksel yönden rengin oluşumu. Spektral renkler. Psikolojik yönden rengin incelenmesi. Renklerin sıcak-soğuk ve tamamlayıcı renkler olarak gruplandırılması. Kontrast ve komünanter renkler. Rengin ışıksal değerleri ve renk karışımlarının dalga boyuna göre bıraktığı etki. Boya renklerle ışıksal renklerin arasındaki karışım farkı. Rengin boya olarak açılımı ve pigment yapısı. Doğal boyalardaki renk ve pigment değerleriyle, kimyasal yolla elde edilen boyalardaki pigment değerlerin renk olarak etkisi ve kalıcılığı.

GSF22141 Sanat Tarihi I / Art History I (2+0) AKTS 3 - Z-: Başlangıçtan başlayarak tüm görsel sanat dallarının gelişimi, Erken Hıristiyan, Bizans, Erken Ortaçağ, Romanesk, Gotik, Rönesans başlıkları altında, tarihsel, ekonomik, sosyal ve siyasal arka plan temel alınarak görsel malzeme desteğinde aktarılması.

GSF22142 Sanat Tarihi II / Art History II (2+0) AKTS 3 - Z-: Ortaçağdan başlayarak günümüze kadar görsel sanatların gelişiminin anlatılması. Çağdaş sanat ve yorumlarının değerlendirilmesi.

GRT22161 Bilgisayarda Tasarım Programları I / Computer Design Sofwares I (2+2) AKTS 4 - Z-: Illustratör, Indesing gibi programları aracılığıyla yapılabilecek teknik kombinasyonlar taslaklar ile ilişkilendirilerek çalışmaları yapılır. Adobe Illustrator programının arayüzü ve kullanımına ilişkin bilgiler verilir. Adobe Indesign programında çoklu sayfa oluşturma, mizanpaj, ızgara düzenlemeleri, imaj ve vektörel extrelerin sayfaya getirilmesi, hiyerarşileri, renk ayarları, çizim unsurları ve final çıktı formatları örnek çalışmalar üzerinden öğretilir. Adobe Illustratör programında üretim panelleri aracılığı ile creatif unsurların üretilmesi, düzenlenmesi, çogaltılması, şekillendirilmesi çalışmaları yanısıra, eklenecek imajlar ile kompozisyonlar oluşturulması, kompozisyonların tamamlayıcı unsuru tipografik metinleri düzenlemeleri, şekillendirilmesi gibi temel görsel düzenlemelerin işlenişi ele alınır.

GRT22151 Yazı I / Lettering I (2+2) AKTS 5 - Z-: Uygarlık tarihinde yazının doğuşu ve Fenike'den başlayarak zamanımıza kadar süren gelişimi. Uygarlıkların kullandıkları yazı türleri, araçları ve açılımları açıklanır. Roma Kapitali ile başlayan ve Kapitalis Kuadrata, Kapitalis Rustica, Hümanistik Kursive, Tekstür ve Fraktur vb. karakterlerle devam eden yazıların özellikleri gösterilir. Matbaanın bulunuşundan sonra ortaya çıkan zaman içinde gelişen Latin Yazısı'nın anatomisi ve karakteristik özellikleri uygulamalı olarak gösterilir.

GRT22132 Yazı II / Lettering II (2+2) AKTS 5 - Z-: Latin yazısının anatomisi. Serifli ve serifsiz (sanserif) karakterlerin özellikleri. Özelliklerine göre Yazı ailesinin tanımı. İnce: light, orta kalın: medium, Kalın: bold, Eğik: Kursiv vb. terimlerin açılımı, kalınlık oranında yazı tasarımı içindeki değerleri.

GRT22152 Grafik Form ve Biçim / Graphic Form and Shape (2+2) AKTS 4 - Z-: Çizgi, doku, leke ve renkle oluşan yüzeylerdeki resimlerin, görsel iletişim amaçlanarak oluşturulması ve bu resimlerin üretim teknolojisi içinde gelişen yüzü, kullanım alanlarına göre ortaya çıkan görsel yapısı ve bunların insan üzerinde bıraktığı etkileri deneysel ve uygulamalı olarak araştırılır. Ayrıca; klasik malzeme ve teknikler kullanılarak hazırlanmış görsel iletişim amaçlı bir resmin, dijital ortamda, çeşitli grafik programlar yardımıyla ele alınarak yeniden yapılanması ve görsel etkisi araştırılır. Üretim teknolojisi ve görsel iletişim değerleri açısından değerlendirilen çalışmalar yorumlanarak, ortama uygunluğu saptanır.

GRT22162 Bilgisayarda Tasarım Programları II /Computer Design Programs II (2+2) AKTS 4 - Z-: Grafik tasarım için üretilmiş programların veri tabanları. Photoshop ve piksel tabanlı programların açılımı. Vektörel programlarla, piksel tabanlı programların farklılıkları ve ortak değerleri, menüler ve kısa yolları öğretilir.

GRT22213 Tipografi I / Typography I (2+2) AKTS 5 - Z-: Batıda (Avrupada) el yazısıyla ortaya çıkan Latin yazısı istiflemelerinin, matbaanın bulunuşuyla ortaya çıkan süreç içinde değişen yüzü. Hurufatın teknolojik özellikleri ve kullanım alanlarına göre düzenleme biçimleri. Johann Gutenberg ile başlayan ve matbaanın yayılması sonucu ortaya çıkan hurufat kavramının oluşturduğu tasarımcılar ve yaptıkları karakter tasarımları. Tipografide espas ve harf normlarına göre (punto) ölçü değerleri, Eygptian, Antik, Grotesk ve çağdaş yazı karakterlerini kapsayan uygulamalı çalışmalar. Günümüzde kullanılan tipoğrafik terimler ve açılımları.

GRT22214 Tipografi II / Typography II (2+2) AKTS 5 - Z-: Grafik tasarımda kullanılacak tipografik elemanların, görsel iletişim değerleri yönünden incelenerek, uygulanacak alan içinde şekillendirilmesi. Espasları ve karakter yapısının uygunluğunun değerlendirilmesi, teknik bilgisi, özgün tipografik yapıların tasarlanarak uygulanması.

GRT22223 İllüstrasyon I / Illustration I (2+2) AKTS 5 - Z-: İllüstrasyon nedir, nerelerde kullanılır? İllüstrasyonda işlev ve içerik bağlantısı. Dünyada ortaya çıkan illüstratörler ve onların çalışmaları. Üretim teknolojisi içinde ortaya çıkan illüstrasyon tekniklerinin (siyah-beyaz, kuru boya, keçe-flomaster-, sulu boya ve guaş vb.) malzemelerini tanıma ve onların uygulamaları. Konu içinde mekân analizi, tiplemeler ve geleneksel yöntemlerle uygulanmış illüstrasyon denemeleri yaptırılır.

GRT22224 İllüstrasyon II / Illustration II (2+2) AKTS 5 - Z-: Klasik anlamda hazırlanmış bir illüstrasyonun dijital ortama aktarılarak yenide ele alınması. Uygun bilgisayar programları kullanılarak yeni illüstrasyon tekniklerinin araştırılması ve uygulamaları.

GRT22233 Fotoğraf I / Photography I (2+2) AKTS 5 - Z-: Fotoğraf tarihi. Fotoğrafın optik ve mekanik değerleri. Işık ve görüntünün sabitlenmesi. Görüntü aktarımını sağlayan klasik malzemeler [film ve kağıt]. Görüntünün estetik değerleri, kadrajlama.

GRT22284 Fotoğraf II / Photography II (2+2) AKTS 5 - Z-: Analog fotoğrafçılıktan dijital fotoğrafçılığa geçiş ve üretim farklılıkları. Dijital fotoğraftaki üretim değerleri ve programlama dili. Dijital üretim ve değerleri. Dijital fotoğrafta kullanılan programlar.

GRT22243 Bilgisayarda Tasarım Programları III /Computer Design Programs III (2+2) AKTS 5 - Z-:  Grafik tasarım için üretilmiş programların veri tabanları. After Effects gibi iki boyutlu canlandırma programların açılımı ve kullanımı, Cinema4d gibi üç boyutlu programların açılımı ve kullanımı, programların farklılıkları, ortak değerleri ve menüleriyle, kısa yolları öğretilir.

GRT22234 Yayın Grafiği Tasarımı/ Publication Graphic Design (2+2) AKTS 5- Z-:  Tipografi, görsel, renk düzenlemeleri yaparak ızgara sistemi ile sayfa düzeni hazırlama, stiller ile çalışma, master özellikleri kullanma, baskıya ya da dijital medyaya hazır hale getirerek doğru formatta tasarımı ve uygulamayı sonuçlandırma bilgileri kazandırılır. Bu dersi alan öğrenci, yayın grafiğine yönelik çoklu sayfalarla çalışmayı gerektiren broşür, katalog, dergi, kitap gibi grafik tasarım ürünlerini oluşturabilme becerilerini kazanır.

GRT22254 Reklam Grafiği Tasarımı / Advertising Graphic Design (2+2) AKTS 5- Z-: Reklam ve pazarlama yönünden bir ürün ya da hizmetin duyurusu ve tanıtımına ilişkin alanlarda, görsel iletişim ağırlıklı basın yayına yönelik yapılacak tüm görsel ve görsel-işitsel iletişim tasarımlarının yapılanmasını içerir.

GRT22253 Grafik Tasarım Tarihi / Graphic Design History (2+0) AKTS 3- Z-: İlk çağda başlayan ve günümüze kadar zaman içinde, grafiğin gelişimi. Sanayi Devrimiyle gelişen Bauhaus Okulu. Yayılan bu okulların getirdiği sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel etkiler. Sanatsal akımlarla birlikte grafik sanatların gelişen çizgisi ve değişen yüzü, tarihsel süreç içindeki iletişim değerleri de göz önüne alınarak işlenir. Grafik sanatlarda yaşanan teknolojik değişim ve dünyadaki kültürel yapılanması, günümüze kadar uzanan tarihsel bir perspektif ışığında irdelenir.

GRT22293 Grafik Tasarıma Giriş / Introduction to Graphic Design (2+2) AKTS 5- Z-: Görsel iletişime yönelik alanlar tanımlanırken, kullanılan alanlar üzerinde yapılacak uygulamada tekniğin ve kuralların nasıl ve neye göre yönetilmesi gerektiğinin yolları öğretilir. İletişime yönelik geliştirilmiş metin üzerinden hareketle hangi grafik öğenin nasıl kullanılması gerektiğinin yol haritası oluşturularak, medya ve iletişim üzerinden onların işlevi yorumlanır.

GRT22236 Grafik Üretim Teknikleri / Graphic Production Techniques (2+0) AKTS 3- Z-: Yapılmış bir grafik projenin, Tipo, ofset, tifdruk, flexo ve serigrafi vb. baskı teknikleriyle üretimi ve üretim aşamaları. Uluslararası standartlara göre kâğıt ölçüleri [normları]. Kâğıtta tabaka, top ve gramaj kavramı. Baskı öncesi kâğıtta fire ve maliyet hesabı. Renk ayrımı nedir? Baskıdaki trikromi renklerin açılımı ve baskıdaki önemi. RGB ve CMYK renklerinin optik ve kimyasal farkı, bir grafik tasarımda baskı için gerekli bilgisayar ve malzemeleri.

GRT22355 Kullanıcı Arayüzü ve Deneyimi Tasarımı I / UI and UX Design I (2+2) AKTS 6 -Z-: Web sayfalarının oluşturulduğu Dreamweaver, Fireworks vb. programlarla, etkileşimli çoklu ortam (interactive multimedia) tasarımına giriş niteliği taşıyan bu derste, statik temel web sayfası şablon mantığı, Photoshop'un web tasarımında kullanılan araçları Adobe Bridge ve adı geçen programların etkileşimli kullanımları ile, bu derste reklâm grafiğini de içine alan grafik tasarımın her konumunda program tekniklerinin nasıl kullanılacağı da öğretilir.

GRT22356 Kullanıcı Arayüzü ve Deneyimi Tasarımı II / UI and UX Design II (2+4) AKTS 7 -Z-: Web, web tasarımı ve internet teknolojileri temel kavramları anlatılarak, web sayfalarında kullanılan temel kodlama dilleri ve web sayfası tasarlama araçlarının temel seviyede kullanımını öğretmek ve web sayfaları tasarlama ve geliştirme becerilerini kazandırmaktır.

GRT22407 Fikri ve Sınai Haklar / Copyright and Patent Laws (2+0) AKTS 4 -Z-: Telif hakları anlaşmaları ve bilgi ve veri bankalarının korunması, fikir ve sanat eserleri kanunu, orijinal eser kavramı, teknoloji transferi, lisans anlaşmaları ve lisans anlaşmalarının korunması, markalar, patentler, sınai tasarım, malların serbest dolaşımı, ticari ve sınai hakların korunması ve standardizasyon, patent alanında uluslar arası sistem, Avrupa patent sistemi, menşe ve mahreç işaretleri, coğrafi isim ve işaretler, buluşlar ve iş akdi.

GRT22357 Kurumsal Kimlik Tasarımı / Corporate Identity Design (2+2) AKTS 6 -Z-: Kurumsal kimliğin tanımı ve tarihsel gelişimi. Kurum Kimliğini oluşturan alt başlıklar ve özellikleri. Kurumsal kimlik tasarımında görsel ögeler. Kurumsal kimlik tasarımının sosyal ve bireysel açıdan psikolojik etkileri ve sağladığı çekim gücü. Bir kurumsal kimliği oluşturan grafik çözümlemelerdeki tasarım mantığı, kurallar ve uygulamalar. Kurumsal kimlik tasarım projelerine yönelik araştırma ve uygulamala çalışmaları.

GRT22478 Portfolyo / Portfolio (2+2) AKTS 4 -Z-: Öğrenciye, öğrendiklerinin ışığında, hazırladığı kendi özgün tasarımlarını bir dosya içinde nasıl sunacağının yöntemleri ve malzemeleri öğretilir.

GRT22418 Bitirme Projesi / Final Project (2+2) AKTS 9 -Z-: Bitirme projesini alan öğrenci, aldığı eğitim sürecin sonunda kendisini en iyi tasarımı gerçekleştirebileceği bir alan üzerinden oluşturacağı sorunları tanımlayarak ve ele aldığı yeni bir okuma önerisiyle, görsel iletişim parçalarını tasarladığı proje konusu üzerinde yeni çözümler üreteceği bir derstir. Ders, öğrencinin seçeceği bir rehber hocanın denetiminde yeteneklerinin sınanmasını amaçlar.

GRT22294 Çağdaş Sanat Yorumu / Contemporary Art Review (2+0) AKTS 3- S-: Öğrencinin sanat hakkında genel  kültür sahibi olmasını, karşılaştığı eserleri izleme ve değerlendirmeye dair gerekli altyapıyı oluşturmasını amaçlar. Dersin konuları modern dönem sonrası dünya sanatı, çağdaş sanat formları ve eserlerini kapsar. Sanatın 19. yüzyıldan itibaren günümüze değin felsefi ve biçimsel gelişimi ile önemli sanat akımları ve sanatçılar hakkında bilgi verilir. Güncel bir sanat eserine nasıl yaklaşılması gerektiği karşılaştırmalı olarak incelenir ve doğru eleştiri kültürü benimsetilir.

GRT22378 Ambalaj Grafiği Tasarımı / Packaging Graphic Design (2+2) AKTS 6- S-: Üç Boyutlu bir ürün için hazırlanacak bir ambalajın, marka kimliğini oluştururken tüketici açısından ürün değerlerin korunması. Pazar alanlarındaki raf değerleri de dikkate alınarak nasıl tasarlanacağı, tasarım sürecinde oluşan form ve değerlerinin ürün gamı içinde nasıl değerlendirileceği, üretim aşamasında doğacak sorunların nasıl çözümleneceğinin yolları uygulamalı ve kuramsal olarak öğrenciye aktarılır.

GRT22345 Özgün Baskı Teknikleri /Printmaking Techniques (2+2) AKTS 6- S-: Baskı tekniklerinin gelişmesiyle ortaya çıkan baskı resim kavramının açılımı. Uygulama alanlarının incelenmesi. Şablon baskı (monoprint), yüksek baskı (ağaç-linolyum), çukur baskı (metal gravür), düz baskı, elek-ipek-(serigrafi) baskının geleneksel yöntemlerinin anlatılması. Bilgisayar destekli basım teknikleri konusunda öğrenciler kuramsal ve uygulamalı olarak bilgilendirilir.

GRT22365 Tasarımda Algı ve İletişim / Perception and Communication in Design (2+0) AKTS 3 -S-: Görsel iletişimde kullanılan grafik elemanların sanatsal bir etkisi de olan görsel -leke, denge, renk, kontrastlar, doku vb.- uyarıcı öğelerinin insan psikolojisi ile birlikte grafik tasarım yönünden incelenir. Görsel alanlarda kullanılan grafik sembol ve işaretlerinin etkisi ölçümlenir.

GRT22366 Çevre Grafiği Tasarımı / Environmental Graphic Design (2+2) AKTS 6 -S-: Yönlenme (wayfinding) ve bilgilenme (information) konusunda gereksinim duyan insanlara, çevresinde etkin olabilecek görsellerle yardım sağlamak Çevre Grafiği'nin amacıdır. Şehir ve büyük binalarda insanların bilgilendirilmesine yönelik tüm değerleri içeren bir tasarım alanıdır.

GRT22375 Dijital Animasyon / Digital Animation (2+2) AKTS 6 -S-:  Bu ders kapsamında karakter yürüyüşleri gibi karaktere hayat kazandıran temel çalışmaların yanında, karakterin hikâye ve sahne içerisinde kendisinden beklenen oyunculuğu da gerçekleştirmesine yönelik çalışmalar dersin içeriğini oluşturmaktadır.

GRT22373 Üç Boyutlu Modelleme / 3D Modeling (2+2) AKTS 6 -S-:   Karakter, mekan, nesne gibi farklı 3d  modellerin yapım teknikleri, anlaşılması ve uygulanabilmesi amaçlanmaktadır.

GRT22376 Reklâm ve Pazarlama Bilgileri /Advertising and Marketing Theories (2+0) AKTS 3 -S-: Reklâmcılığın genel açılımı ve tarihi. Başlangıçta kullanılan iletişim araçları. Reklâmcılıkta kullanılan medyalar ve açılımı. Hizmet ve ürün tanıtımına yönelik çalışmalar. Reklâmcılıkta pazar araştırmalarının reklâm kampanyası açısından önemi. Reklâmda sosyoloji ve psikoloji. Bir Reklâm ajansı nasıl çalışır; bölümleri ve işlevsellikleri. Reklâmda üretim ve yaratıcılık.

GRT22386 Tanıtım Fotoğrafçılığı /Commercial Photography (2+2) AKTS 6 -S-: Duyuru ve tanıtım amaçlı düzenlenecek fotoğrafların, kavram (concept) yönünden hizmet ve ürüne göre düşünülerek, fotoğraf bütçesi oluşturma, fotoğraf için mekan tespiti, set kurulması ve fotoğraf prodüksiyonu ile ilgili çalışmalar. Görüntü ve ışık yönünden analog yada dijital kameralarla fotoğraflanması. Ortaya çıkan teknik ve estetik sorunların ve çözümlemeleri bu disiplin altında yürütülür.

GRT19385 İletişimde Tasarım Okumaları / Design Reading in Communication (2+0) AKTS 3 -S-: Bu ders iletişim alanındaki ürünlerin özneden nesneye uzanan bir süreçte ve kendi oluşum aşamaları içinde, tasarımı okuma bilgisini ve bunun için gereken metodolojiyi aktarmayı amaçlar.

GRT22396 Metin Yazarlığı / Copywriting (2+0) AKTS 3 -S-:Bir reklam metni yazmak belirli bir düşünce sistemi içinde, reklamcılık konusunda bilgili olmayı ve ne istediğini bilmeyi gerektirir. Bir ürün ya da hizmet ağırlıklı bir sektörün ihtiyacına cevap verecek bir kampanyada, onun isteklerine edebi olarak cevap verebilecek ve hazırlanan görsel düzenlemelere uyum sağlayabilecek bir metnin oluşmasının sağlanmasını içerir.

GRT22395 Mitoloji ve İkonografi / Mythology and Iconography (2+0) AKTS 3 -S-: Mitolojinin, özellikle Türk mitolojisinin ana öğelerinin ve çeşitlerinin açıklanması, mitoloji ve ikonografinin hedef kitlelerdeki büyüleyici etkisinin incelenmesi. Grafik tasarımda mitolojik tema ve karakterlerden yararlanmanın gösterilmesi. Ayrıca mitoloji-sanat ilişkilerinin (ikonografik ve ikonolojik ilişkiler) ele alınması. İkonoloji, ikonografi terimlerinin tanımı, sanat tarihinde nasıl kullanıldıkları, örnekler üzerinden incelenir.

GRT22417 Çocuk Yayınları Grafiği / Graphic Design for Children’s Publications (2+2) AKTS 6 -S-: Çocuk Kitap resimlemesinin tarihsel gelişimi. İllüstrasyonda Metin içeriğinin kitaptaki sıralanmaya etkisi. Kitap resimlemede oluşan tiplemeler ve mekân olgusu. Araştırılarak tasarım çözümleri üretilir. Öğrencilerin çizgi, leke, renk, kompozisyon ve kurgu yetenekleri geliştirilerek bir çizer (illüstratör) olarak kendilerini keşfedebilecekleri deneysel çalışmalar yaptırılır. İllüstrasyonda nasıl bir özgün yapı ortaya koyabileceklerinin yolları ve resimlenen kitabın tipoğrafik tasarım kuralları öğretilir.

GRT22428 Kitap Resimleme Teknikleri / Book Illustration Techniques (2+2) AKTS 6 -S-: Kitap resimlemenin tarihsel gelişimi. İçeriği oluşturan metnin resimlemedeki etkileri. Kitap resimlemede tip ve mekân olgusu irdelenir. Öğrencilerin çizgi, leke, renk, kompozisyon ve kurgu yetenekleri geliştirilerek bir çizer (illüstratör) olarak kendilerini keşfedebilecekleri deneysel çalışmalar yaptırılır. İllüstrasyonda nasıl bir özgün yapı ortaya koyabileceklerinin yolları ve resimlenen kitabın tipografi tasarımı öğretilir.

GRT22468 Reklâm İllüstrasyonları / Advertising Illustration (2+2) AKTS 6 -S-: Tanıtım ve reklamcılık alanında gereksinim duyulan iletilerin duyurulabilmesi amacıyla yapılan görsel etkinin içinde, grafik tasarıma en iyi hizmet verebilecek alanlardan birisi de illüstrasyondur. İnsanın sonsuz hayal gücünü besleyen ve ulaşılamayacak yapıların çatısını kurmada yardımcı olan bu alan ve malzemeleri teorik ve uygulamalı olarak öğretilir. Dünyadaki önemli sanatçıların işlerinden örnekler verilerek özgün tasarımlar yapmaları sağlanır.

GRT22350 Karikatür Teknikleri / Cartoon Techniques (2+2) AKTS 6 -S-: Yazı, renk, biçim, çizim, form gibi temel ögeler üzerinden şekillenerek karakter oluşturma, ele aldığı konuları bir mizasen ve eleştirel  bir üslupla aktarma ve çizme teknikleri öğretilir.

GRT22477 İnfografik Tasarımı /  Infographic Design (2+2) AKTS 6 -S-: Bilgilendirme tasarıma yönelik yöntem ve sistem incelenmesi. grafik tasarım  öegelerinin, mekan ve insanla olan etikilşim ve iletişiminin  dijital ortamda  tasarlaması, yerleştirilmesi ve gösterilmesi üzerinden şekillenir.

GRT22447 Kaligrafi /Calligraphy (2+2) AKTS 6 -S-: Kelimenin kökeni Yunanca "kallos" güzel ve "graphos" yazı sözcükleriyle ifade edilen süsleyerek yazı yazma sanatıdır. Yan açılı esnek uçların mürekkep vb. şeyler kullanılarak yazılan yazılarla, serbest malzemeler kullanılarak (fırça, füzen vb.) yazılan yazıların kullanım biçimleri uygulamalı olarak gösterilir.

GRT22302 Göstergebilimde Semantik ve Semboller / Semantic and Symbols in Semiotics (2+0) AKTS 3 -S-: İlk insandan bu yana süre gelen süreç içerisinde işaretlerin genel (ionik ve semantik yönden) sınıflandırılması. İşaretlerin gelişimi ve insan yaşamındaki kullanım alanları, görsel iletişim açıdan grafik tasarımın önemi ve gelişen çağ içinde ortaya çıkan yeni tasarımlar.

GRT22304 Medya Sanatı / Media Art (2+0) AKTS 3 -S-: Dijital yöntem ve yollar ile üretilen sanat yapıtlarının kuramsal boyutta incelenmesi, teknolojinin sanat ve kültür hayatımıza katkısını araştırmak.

GRT22304 Yeni Medya Kuramları / Theories of New Media  (2+0) AKTS 3 -S-: Yeni medyanın temel kavram ve kuramlarının kavranması. Yeni Medyanın gelişimine ve geleceğine, toplum ve kültür üzerindeki etkisine dair öngörüler.