FSMVÜ | GRAFİK TASARIM
 
Anasayfa  |   İletişim  | EN
GRAFİK TASARIM
YÖK ATLAS
Grafik Tasarımı
Grafik Tasarımı (Burslu)
Grafik Tasarımı (% 50 İndirim)
  YÖK ATLAS
Bize Ulaşın
Mesajınız
Bize Ulaşın
Grafik Tasarım Ders İçerikleri

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

GRAFİK TASARIMI BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

 

GSF111 Çizim I / Drawing I (1+4) AKTS 5 - AZ-: Öğrenciler çizim tekniklerini ve prensiplerini uygulayarak gerçek objelerin [nesnelerin] kompozisyonlarıyla konulara göre doğru kullanımını; nokta, çizgi, oran, perspektif, hacim, doku, ışık, gölge gibi elamanları gerektiği şekilde uygulamayı öğreneceklerdir. Ders öğrencilerin objelere bakış ve inceleme yeteneklerini ilerletecek ve ödevlerinde doğru kullanmalarını sağlayacaktır. Kişiler görüş açısı ve kavram yetenekleri geliştirilip, bunlardan edinilen bilgileri çizimlerinde kullanacaklardır. Stüdyo ortamında kişisel ve grup eleştirileri yer alacaktır.

GSF112 Çizim II / Drawing II (1+4) AKTS 5 - AZ-: Öğrenciler canlı modelden çizim yaparak, insan görünümünü ve anatomisini inceleyip vücut oranlarını öğreneceklerdir. Modelden gözle görülenin çizime dönüşümü esnasında ortaya çıkacak problemlerin çözümü için tek kişi veya gruplardan realisttik ve stilize çizimler için modellere değişik pozlar verilecek ve öğrenciler çeşitli malzemeler kullanarak ödevlerini yapacaklardır. Stüdyo ortamında kişisel ve grup eleştirileri yer alacaktır.

GSF121 İki Boyutlu Tasarım / Two Dimensional Design (2+4) AKTS 5 - AZ-: Tasarıma yönelik alanlarda görsel elemanları kullanarak, (çizgi, nokta, leke, doku vb.) gibi malzemelerle iki boyutlu tasarımların oluşturulması; yapılan kompozisyonlarda, nesneler üzerinde bağ kurulması, kompozisyonların görsel düzenlemeleri, fikir ve analizlerindeki uygulamalarda oluşan sorunların çözümlenmesi ve uygulamalar.

GSF122 Üç Boyutlu Tasarım / Three Dimensional Design (2+2) AKTS 5 - AZ-: Doğa ve yaşam çevresinden kaynaklanan iki ve üç boyutlu özgün tasarımlar yaptırılır. Nesnelerin dünyasını araştırılmaları hedeflenir. Nesneler üzerinden çizgi, renk ve doku çalışmaları yaptırılarak farklı malzemelerle oluşan özgün yeni yüzün yapısının tasarımdaki şekillenmesi gözlenir.

GRT131 Renk Kuramları / Color Theories (2+2) AKTS 4 - AZ-: Renk kavramı ve fiziksel yönden rengin oluşumu. Spektral renkler. Psikolojik yönden rengin incelenmesi. Renklerin sıcak-soğuk ve tamamlayıcı renkler olarak gruplandırılması. Kontrast ve komünanter renkler. Rengin ışıksal değerleri ve renk karışımlarının dalga boyuna göre bıraktığı etki. Boya renklerle ışıksal renklerin arasındaki karışım farkı. Rengin boya olarak açılımı ve pigment yapısı. Doğal boyalardaki renk ve pigment değerleriyle, kimyasal yolla elde edilen boyalardaki pigment değerlerin renk olarak etkisi ve kalıcılığı.

GSF141 Sanat Tarihi I / Art History I (2+0) AKTS 3 - AZ-: Başlangıçtan başlayarak tüm görsel sanat dallarının gelişimi, Erken Hıristiyan, Bizans, Erken Ortaçağ, Romanesk, Gotik, Rönesans başlıkları altında, tarihsel, ekonomik, sosyal ve siyasal arka plan temel alınarak görsel malzeme desteğinde aktarılması.

GSF142 Sanat Tarihi II / Art History II (2+0) AKTS 3 - AZ-: Ortaçağdan başlayarak günümüze kadar görsel sanatların gelişiminin anlatılması. Çağdaş sanat ve yorumlarının değerlendirilmesi.

GSF161 Bilgisayara Giriş ve Kullanımı / Introduction to Computer Operation (2+2) AKTS 4- AZ-: Bilgisayarın tanıtımı, işletme sistemlerinin kullanımı. Dosya ve hard disk yönetimi. Programlar arasında bilgi transferi. Yazılım ve donanım konulup kaldırılması. Internet ve haberleşme yöntemleri.

 

GRT151 Yazı I / Lettering I (2+2) AKTS 4 - AZ-: Uygarlık tarihinde yazının doğuşu ve Fenike'den başlayarak zamanımıza kadar süren gelişimi. Uygarlıkların kullandıkları yazı türleri, araçları ve açılımları açıklanır. Roma Kapitali ile başlayan ve Kapitalis Kuadrata, Kapitalis Rustica, Hümanistik Kursive, Tekstür ve Fraktur vb. karakterlerle devam eden yazıların özellikleri gösterilir. Matbaanın bulunuşundan sonra ortaya çıkan zaman içinde gelişen Latin Yazısı'nın anatomisi ve karakteristik özellikleri uygulamalı olarak gösterilir.

GRT132 Yazı II / Lettering II (2+2) AKTS 5 - AZ-: Latin yazısının anatomisi. Serifli ve serifsiz (sanserif) karakterlerin özellikleri. Özelliklerine göre Yazı ailesinin tanımı. İnce: light, orta kalın: medium, Kalın: bold, Eğik: Kursiv vb. terimlerin açılımı, kalınlık oranında yazı tasarımı içindeki değerleri.

GRT152 Grafik Resim / Graphic Form and Shape (2+2) AKTS 4 - AZ-: Çizgi, doku, leke ve renkle oluşan yüzeylerdeki resimlerin, görsel iletişim amaçlanarak oluşturulması ve bu resimlerin üretim teknolojisi içinde gelişen yüzü, kullanım alanlarına göre ortaya çıkan görsel yapısı ve bunların insan üzerinde bıraktığı etkileri deneysel ve uygulamalı olarak araştırılır. Ayrıca; klasik malzeme ve teknikler kullanılarak hazırlanmış görsel iletişim amaçlı bir resmin, dijital ortamda, çeşitli grafik programlar yardımıyla ele alınarak yeniden yapılanması ve görsel etkisi araştırılır. Üretim teknolojisi ve görsel iletişim değerleri açısından değerlendirilen çalışmalar yorumlanarak, ortama uygunluğu saptanır.

GRT162 Bilgisayarda Tasarım Programları I /Computer Design Programs I (2+2) AKTS 4 - AZ-: Grafik tasarım için üretilmiş programların veri tabanları.  İllustrator, indeisgn gibi vektörel çalışan proğramların kullanımı. PhotoShop ve piksel tabanlı programların açılımı. Vektörel programlarla, piksel tabanlı programların farklılıkları ve ortak değerleri, menüler ve kısa yolları öğretilir.

GRT203 Animasyon Teknikleri /Animation Techniques (2+2) AKTS 5- AS/ÜS-: İlk başlangıcından bu yana animasyon teknikleri, sinopsis ve senaryo yazılımıyla başlayan ve storyboardlara kadar uzanan süreç anlatılır ve uygulamalar yapılır. Sinematografik değerler ve teknikleri konusunda kuramsal açıklamalar yapılır. Mekân yaratma tiplemeler ve hareketlendirme ile dijital teknolojinin getirdiği programlama dili ve teknikleri öğretilir.

GRT213 Tipografi I / Typography I (2+2) AKTS 5 - AZ-: Batıda (Avrupada) el yazısıyla ortaya çıkan Latin yazısı istiflemelerinin, matbaanın bulunuşuyla ortaya çıkan süreç içinde değişen yüzü. Hurufatın teknolojik özellikleri ve kullanım alanlarına göre düzenleme biçimleri. Johann Gutenberg ile başlayan ve matbaanın yayılması sonucu ortaya çıkan hurufat kavramının oluşturduğu tasarımcılar ve yaptıkları karakter tasarımları. Tipografide espas ve harf normlarına göre (punto) ölçü değerleri, Eygptian, Antik, Grotesk ve çağdaş yazı karakterlerini kapsayan uygulamalı çalışmalar. Günümüzde kullanılan tipoğrafik terimler ve açılımları.

GRT214 Tipografi II / Typography II (2+2) AKTS 5 - AZ-: Bir grafik tasarım içinde kullanılacak tipografik elemanların, görsel iletişim değerleri yönünden incelenerek uygulanacak alan içinde şekillendirilmesi. Espasları ve karakter yapısının uygunluğunun değerlendirilmesi. Özgün tipografik yapıların tasarlanarak uygulanması.

GRT223 İllüstrasyon I / Illustration I (2+2) AKTS 5 - AZ-: İllüstrasyon nedir, nerelerde kullanılır? İllüstrasyonda işlev ve içerik bağlantısı. Dünyada ortaya çıkan illüstratörler ve onların çalışmaları. Üretim teknolojisi içinde ortaya çıkan illüstrasyon tekniklerinin (siyah-beyaz, kuru boya, keçe-flomaster-, sulu boya ve guaş vb.) malzemelerini tanıma ve onların uygulamaları. Konu içinde mekân analizi, tiplemeler ve geleneksel yöntemlerle uygulanmış illüstrasyon denemeleri yaptırılır.

GRT224 İllüstrasyon II / Illustration II (2+2) AKTS 4 - AZ-: Klasik anlamda hazırlanmış bir illüstrasyonun dijital ortama aktarılarak yenide ele alınması. Uygun bilgisayar programları kullanılarak yeni illüstrasyon tekniklerinin araştırılması ve uygulamaları.

GRT233 Fotoğraf I / Photography I (2+2) AKTS 4 - AZ-: Fotoğraf tarihi. Fotoğrafın optik ve mekanik değerleri. Işık ve görüntünün sabitlenmesi. Görüntü aktarımını sağlayan klasik malzemeler [film ve kağıt]. Görüntünün estetik değerleri, kadrajlama.

 

GRT243 Bilgisayarda Tasarım Programları II /Computer Design Programs II (2+4) AKTS 5 - AZ-: Web tabanlı: Adobe Dreamweaver, GoLive, Flash gibi programlarla buna bağlı Premiere, After Effects vb. programlarının içerikleri ile uygulamaları öğretilir.

 

GRT234 Yayın Grafiği Tasarımına Giriş / Introduction to Publication Design (2+2) AKTS 4- AZS-: Kişisel bilgisayar ve tarayıcılarla oluşturulan grafiklerin özgün tasarlanarak, basım ve yayınevleri olanaklarıyla üretilip, okurlara ulaştırılmasını sağlayan tüm görsel tasarım yollarının bütününü kapsayan bir sürecin eğitimidir. Bu süreçte öğrenci; teknoloji kullanımını, Adobe InDesign, Adobe Photoshop vb. programlar kullanarak tasarım ve baskı öncesi uygulama kurallarını öğrenir. Yayıncı, yazar ve okuyucu ilişkilerini, kuramsal bilgi ve uygulamalı olarak araştırır.

GRT244 Ambalaj Grafiği Tasarımına Giriş/ Introduction to Packaging Design (2+2) AKTS 4- AZS-: Ambalajda, tarihsel gelişim içinde markalama ve ürün değerlerinin toplumsal etkisi araştırılır. Form malzeme ve görsel yapılanmanın ürün üzerindeki iletişim etkisi incelenir. Kurum kimliği (corporate identity) ve marka kimliğinin (brand identity) ürün gamı üzerindeki etkisi analiz edilir. Pazar alanlarındaki kümülâtif değerinin iletişim etkisi ölçümlenir. Buna yönelik uygulamalı projelerle desteklenerek öğretilir.

 

GRT254 Reklam Grafiği Tasarımına Giriş / Introduction to Advertising Design (2+2) AKTS 4- AZS-: Reklâm ve pazarlama yönünden bir ürün ya da hizmetin duyurusu ve tanıtımına ilişkin alanlarda, görsel iletişim ağırlıklı basın yayına yönelik yapılacak tüm görsel ve görsel-işitsel iletişim tasarımlarının yapılanmasını içerir.

GRT253 Grafik Tasarım Tarihi / Graphic Design History (2+0) AKTS 3- AZ-: İlk çağda başlayan ve günümüze kadar zaman içinde, grafiğin gelişimi. Sanayi Devrimiyle gelişen Bauhaus Okulu. Yayılan bu okulların getirdiği sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel etkiler. Sanatsal akımlarla birlikte grafik sanatların gelişen çizgisi ve değişen yüzü, tarihsel süreç içindeki iletişim değerleri de göz önüne alınarak işlenir. Grafik sanatlarda yaşanan teknolojik değişim ve dünyadaki kültürel yapılanması, günümüze kadar uzanan tarihsel bir perspektif ışığında irdelenir.

 

GRT263 Grafikte Üretim Teknikleri / Graphic Production Techniques (2+0) AKTS 3- AZ-: Yapılmış bir grafik projenin, Tipo, ofset, tifdruk, flexo ve serigrafi vb. baskı teknikleriyle üretimi ve üretim aşamaları. Uluslararası standartlara göre kâğıt ölçüleri [normları]. Kâğıtta tabaka, top ve gramaj kavramı. Baskı öncesi kâğıtta fire ve maliyet hesabı. Renk ayrımı nedir? Baskıdaki trikromi renklerin açılımı ve baskıdaki önemi. RGB ve CMYK renklerinin optik ve kimyasal farkı, bir grafik tasarımda baskı için gerekli bilgisayar ve malzemeleri.

GRT264 Tasarım Kültürü ve Sanat / Design, Art and Culture (2+0) AKTS 3- AS/ÜS-: İnsanlık tarihinde kültürel üretimin başlaması, ana hatları ve farklı üretim bağlamlarının (görsel ifade, müzik, mimarlık vb.) ortak özellikleri. Modernleşme süreciyle birlikte geleneksel dillerin çözülmesi, baskın kültür değerlerinin bir başka kültürle karışarak yeni sentezlerin ortaya çıkması.  Kültürde özne - nesne ilişkisinde kopuş ve mesafenin ortaya çıkışı. Endüstri devrimi sonucu başlayan tasarım disiplinlerinin doğuşu ve sanat üretim ilişkisi. Endüstri toplumunda dil çoğulluğu ve 20. yüzyılın doktriner yaklaşımları ve sanata bakış açısı bu dersin kapsamını oluşturur.

GRT273 Görsel İletişim Tarihi / History of Visual Communication (2+0) AKTS 3- AS/ÜS-: Uygarlık tarihi içinde ilk insanın mağara ve kaya resimlerini yapılmasıyla görsel iletişim tarihi başlamıştır. İdeogramların oluşması, yazının bulunması ve alfabelerin oluşma süreciyle birlikte sanat ve kitap yazımı görsel iletişim sürecini etkilemiştir. Matbaanın bulunuşu yayıncılığın gelişimi sanayi devrimiyle birlikte başlayan gelişmeler, eğitim ve toplumsal farklılaşmalar, zamanımıza kadar gelen bilgilenme ve etkileşim bu konunun içine giren başlıkları oluşturmaktadır.

GRT274 Reklamcılık Tarihi / Advertising History (2+0) AKTS 3- AS/ÜS-: Geçmişten günümüze reklamcılığın toplumsal yaşamındaki yeri. Modern reklamcılığın doğuşu, gelişimi ve günümüzde reklamcılığa bakış. Günümüz medyalarının reklamcılıktaki kullanımı kronolojik bir sıra içinde anlatılır.

GRT283 Kitle İletişim Kuramları /Theories of Mass Communication (2+0) AKTS 3- AS/ÜS-: Dersin amacı, iletişim alanında geliştirilen kuramları ele alarak, öğrencinin entelektüel, mesleki ve akademik düşünme becerilerini geliştirmektir. Ders süresince kitle iletişimi ile toplumsal, siyasal, kültürel yapı arasındaki etkileşimin boyutları, kitle psikolojisi, kitle kültürü, kitle iletişim araçlarının bireysel ve toplumsal etkileri üzerinde durulur. Ayrıca bireyde davranış ve tutum değişikliği yaratılmasındaki motifler ve bu konuda iletişimin üstlendiği ikna edici rol incelenir.

GRT284 Fotoğraf II / Photography II (2+2) AKTS 4 -AZ-: Analog fotoğrafçılıktan dijital fotoğrafçılığa geçiş ve üretim farklılıkları. Dijital fotoğraftaki üretim değerleri ve programlama dili. Dijital üretim ve değerleri. Dijital fotoğrafta kullanılan programlar.

GRT294 Çağdaş Sanat Yorumu / Contemporary Art Review (2+0) AKTS 3- AS/ÜS-: Öğrencinin sanat hakkında genel  kültür sahibi olmasını, karşılaştığı eserleri izleme ve değerlendirmeye dair gerekli altyapıyı oluşturmasını amaçlar. Dersin konuları modern dönem sonrası dünya sanatı, çağdaş sanat formları ve eserlerini kapsar. Sanatın 19. yüzyıldan itibaren günümüze değin felsefi ve biçimsel gelişimi ile önemli sanat akımları ve sanatçılar hakkında bilgi verilir. Güncel bir sanat eserine nasıl yaklaşılması gerektiği karşılaştırmalı olarak incelenir ve doğru eleştiri kültürü benimsetilir.

GRT306 Grafik Sanatlarda Geleneksel Türk Motifleri / Traditional Turkish Motifs in Graphic Arts(2+2) AKTS 5 -AS/ÜS-: Bu dersle, Türk süsleme sanatlarında farklı dönemlerde uygulanan üslup, desen ve motiflerin özellikle sembolik karşılıklarının incelenerek öğretilmesi amaçlanır. Sembolik anlatımın günümüz tasarımındaki öneminin, özellikle grafik tasarımdaki gücünün anlatılması hedeflenerek, zengin kültür hazinemizin göstergeleri olan semboliklerin çok iyi incelenmesinin önemi üzerinde durulur. Geleneksel motiflerin kimliklerini kaybetmeden yeni tasarımlara dönüştürülme çabalarında olduğu kadar, çağdaş sanat ve tasarım eğitiminde kendi kaynak hazinemizi incelemenin önemi, örneklerle ve uygulamalarla kavratılmaya çalışılır.

GRT315 Yayın Grafiği Tasarımı / Publication Design  (2+4) AKTS 7- AZS-: Basım ve yayınevlerince yayınlanacak ve özgün bir tasarım anlayışı içinde üretilerek kullanılacak sayfa yapısının oluşumuna yönelik tüm kuralların, kullanımına ve uygulamasına ait tasarım ilkelerinin öğretilmesini de içine alan bir ders niteliğindedir.

 

GRT316 Dijital Yayınlar Grafiği / Digtal Publication Graphic (2+4) AKTS 7- AZS-: Görsel iletişim amaçlı E-kitap, E-gazete vb. okunacak şeylerin tasarlanıp yayımlanması ile TV ve İnteraktif gibi görsel işitsel medyalar üzerinde yapılacak grafiklerin teknolojisiyle birlikte tasarım mantığının kavranması. Bu alanlardaki; tipografi, illüstrasyon, fotoğrafı ve grafik sembollerin, sayfa veya ekran üzerindeki kullanımına yönelik ilkelerin öğretilmesiyle ilgili temel bir derstir.

GRT325 Ambalaj Grafiği Tasarımı / Packaging Design (2+4) AKTS 7- AZS-: Üç Boyutlu bir ürün için hazırlanacak bir ambalajın, marka kimliğini oluştururken tüketici açısından ürün değerlerin korunması. Pazar alanlarındaki raf değerleri de dikkate alınarak nasıl tasarlanacağı, tasarım sürecinde oluşan form ve değerlerinin ürün gamı içinde nasıl değerlendirileceği, üretim aşamasında doğacak sorunların nasıl çözümleneceğinin yolları uygulamalı ve kuramsal olarak öğrenciye aktarılır.

 

GRT326 Ambalajda Çoklu Ürün Tasarımları / Multiple Packaging Design (2+4) AKTS 7- AZS-: Ürün gamı içinde üretilecek bir ambalajda, marka ve ürün kimliğinin korunarak nasıl tasarlanacağının, ürün içinde ürün anlayışı ile geliştirilecek ambalaj tasarımların mantığının kavranmasına yönelik bir ders niteliğindedir.

 

GRT335 Reklâm Grafiği Tasarımı / Advertising Design (2+4) AKTS 7- AZS-: Reklâm ve pazarlamanın önemli bir kullanım alanı olan outdoor’un -sokak reklamcılığı da denilir-, bir medya olarak iletişim değerleri ve türleri başlıklar halinde anlatılır. Kullanılan alanlara göre değerlendirilen medyaların işlevsel yönü görsel iletişim yönünden araştırılır. Pazar alanlarında kullanılan -POP-(point of purchase) değerlerine yönelik özgün tasarımlar projelendirilir.

 

GRT336 TV ve Web Tabanlı Reklam Grafikleri / TV and web-based advertising graphics (2+4) AKTS 7- AZS-: Bilgisayar teknolojisinin gelişmesi, (world wide web) -www- olarak şifrelenen ve dünyayı saran ağ olarak da betimleyebileceğimiz bir ortamı insanlığı önüne sunmuştur. Bu yapılanma bize artık yeni bir çağın başladığını da gösterir. Her alanda kullanılan bu yeni medya, reklâmcılığın ve pazarlama alanların da önceliğini kazanmaya başlamıştır. Bu konuda gelişen alanlardaki görsel ve görsel işitsel yapılanmadaki (Banner Pop-up vb.) grafik tasarımların mantığı ve tasarım kuralları ve tekniği, kuramsal ve uygulamalı çalışmalar yapılarak öğretilir.

 

GRT345 Özgün Baskı Teknikleri /Printmaking Techniques (2+2) AKTS 5- AS/ÜS-: Baskı tekniklerinin gelişmesiyle ortaya çıkan baskı resim kavramının açılımı. Uygulama alanlarının incelenmesi. Şablon baskı (monoprint), yüksek baskı (ağaç-linolyum), çukur baskı (metal gravür), düz baskı, elek-ipek-(serigrafi) baskının geleneksel yöntemlerinin anlatılması. Bilgisayar destekli basım teknikleri konusunda öğrenciler kuramsal ve uygulamalı olarak bilgilendirilir.

 

GRT355 Web Tasarımı I / Web Design I (2+4) AKTS 7 -AZ-: Web sayfalarının oluşturulduğu Dreamweaver, Fireworks vb. programlarla, etkileşimli çoklu ortam (interactive multimedia) tasarımına giriş niteliği taşıyan bu derste, statik temel web sayfası şablon mantığı, Photoshop'un web tasarımında kullanılan araçları Adobe Bridge ve adı geçen programların etkileşimli kullanımları ile, bu derste reklâm grafiğini de içine alan grafik tasarımın her konumunda program tekniklerinin nasıl kullanılacağı da öğretilir.

 

GRT356 Web Tasarımı II / Web Design II (2+4) AKTS 7 -AZ-: Bir web tasarımında özgün sayfa tasarımı anlayışı nasıl geliştirilir? Bilinen kurallar içinde çağın gelişimine göre nasıl bir hiyerarşik yol izlemelidir? Seçilen görsel elemanlarla nasıl bir kimlik oluşturulur? Bu derste tüm bunlara çözümler üretilerek yanıtlar verilir.

GRT365 Tasarımda Algı ve İletişim / Perception and Communication in Design (2+0) AKTS 3 -AZ-: Görsel iletişimde kullanılan grafik elemanların sanatsal bir etkisi de olan görsel -leke, denge, renk, kontrastlar, doku vb.- uyarıcı öğelerinin insan psikolojisi ile birlikte grafik tasarım yönünden incelenir. Görsel alanlarda kullanılan grafik sembol ve işaretlerinin etkisi ölçümlenir.

GRT366 Çevre Grafiği Tasarımı / Environmental Graphic Design (2+2) AKTS 5- AS/ÜS-: Yönlenme (wayfinding) ve bilgilenme (information) konusunda gereksinim duyan insanlara, çevresinde etkin olabilecek görsellerle yardım sağlamak Çevre Grafiği'nin amacıdır. Şehir ve büyük binalarda insanların bilgilendirilmesine yönelik tüm değerleri içeren bir tasarım alanıdır.

 

GRT375 Dijital Animasyon / Digital Animation (2+2) AKTS 5- AS/ÜS-: Klasik animasyon teknikleri sinema dili içinde öğretilir. Bilgisayar programları eşliğinde (Flash, 3Dmax vb.) programlama dili konusunda teknik bilgilendirmeler verilir. Dersler; konuya uygun pratik uygulamalar, kuramsal bilgilendirmelerle sonlandırılır.

 

GRT376 Reklâm ve Pazarlama Bilgileri /Advertising and Marketing Theories (2+0) AKTS 3- AS/ÜS-: Reklâmcılığın genel açılımı ve tarihi. Başlangıçta kullanılan iletişim araçları. Reklâmcılıkta kullanılan medyalar ve açılımı. Hizmet ve ürün tanıtımına yönelik çalışmalar. Reklâmcılıkta pazar araştırmalarının reklâm kampanyası açısından önemi. Reklâmda sosyoloji ve psikoloji. Bir Reklâm ajansı nasıl çalışır; bölümleri ve işlevsellikleri. Reklâmda üretim ve yaratıcılık.

 

GRT385 İletişimde Tasarım Okumaları / Design Reading in Communication (2+0) AKTS 3- AS/ÜS-: Bu ders iletişim alanındaki ürünlerin özneden nesneye uzanan bir süreçte ve kendi oluşum aşamaları içinde, tasarımı okuma bilgisini ve bunun için gereken metodolojiyi aktarmayı amaçlar.

 

GRT386 Tanıtım Fotoğrafçılığı /Commercial Photography (2+2) AKTS 5- AS/ÜS-: Duyuru ve tanıtım amaçlı düzenlenecek fotoğrafların, kavram (concept) yönünden hizmet ve ürüne göre düşünülerek, fotoğraf bütçesi oluşturma, fotoğraf için mekan tespiti, set kurulması ve fotoğraf prodüksiyonu ile ilgili çalışmalar. Görüntü ve ışık yönünden analog yada dijital kameralarla fotoğraflanması. Ortaya çıkan teknik ve estetik sorunların ve çözümlemeleri bu disiplin altında yürütülür.

 

GRT395 Mitoloji ve İkonografi / Mythology and Iconography (2+0) AKTS 3- AS/ÜS-: Mitolojinin, özellikle Türk mitolojisinin ana öğelerinin ve çeşitlerinin açıklanması, mitoloji ve ikonografinin hedef kitlelerdeki büyüleyici etkisinin incelenmesi. Grafik tasarımda mitolojik tema ve karakterlerden yararlanmanın gösterilmesi. Ayrıca mitoloji-sanat ilişkilerinin (ikonografik ve ikonolojik ilişkiler) ele alınması. İkonoloji, ikonografi terimlerinin tanımı, sanat tarihinde nasıl kullanıldıkları, örnekler üzerinden incelenir.

GRT396 Metin Yazarlığı / Copywriting (2+0) AKTS 3- AS/ÜS-:Bir reklam metni yazmak belirli bir düşünce sistemi içinde, reklamcılık konusunda bilgili olmayı ve ne istediğini bilmeyi gerektirir. Bir ürün ya da hizmet ağırlıklı bir sektörün ihtiyacına cevap verecek bir kampanyada, onun isteklerine edebi olarak cevap verebilecek ve hazırlanan görsel düzenlemelere uyum sağlayabilecek bir metnin oluşmasının sağlanmasını içerir.

 

GRT407 Fikri ve Sınai Haklar / Copyright and Patent Laws (2+0) AKTS 3 -AZ-: Telif hakları anlaşmaları ve bilgi ve veri bankalarının korunması, fikir ve sanat eserleri kanunu, orijinal eser kavramı, teknoloji transferi, lisans anlaşmaları ve lisans anlaşmalarının korunması, markalar, patentler, sınai tasarım, malların serbest dolaşımı, ticari ve sınai hakların korunması ve standardizasyon, patent alanında uluslar arası sistem, Avrupa patent sistemi, menşe ve mahreç işaretleri, coğrafi isim ve işaretler, buluşlar ve iş akdi.

 

GRT417 Çocuk Yayınları Grafiği / Graphic Design for Children’s Publications (2+4) AKTS 7- AZS-: Çocuk Kitap resimlemesinin tarihsel gelişimi. İllüstrasyonda Metin içeriğinin kitaptaki sıralanmaya etkisi. Kitap resimlemede oluşan tiplemeler ve mekân olgusu. Araştırılarak tasarım çözümleri üretilir. Öğrencilerin çizgi, leke, renk, kompozisyon ve kurgu yetenekleri geliştirilerek bir çizer (illüstratör) olarak kendilerini keşfedebilecekleri deneysel çalışmalar yaptırılır. İllüstrasyonda nasıl bir özgün yapı ortaya koyabileceklerinin yolları ve resimlenen kitabın tipoğrafik tasarım kuralları öğretilir.

 

GRT418 Bitirme Projesi / Final Project (2+4) AKTS 12- AZ-: Bitirme projesini alan öğrenci, aldığı eğitim sürecin sonunda kendisini en iyi tasarımı gerçekleştirebileceği bir alan üzerinden oluşturacağı sorunları tanımlayarak ve ele aldığı yeni bir okuma önerisiyle, görsel iletişim parçalarını tasarladığı proje konusu üzerinde yeni çözümler üreteceği bir derstir. Ders, öğrencinin seçeceği bir rehber hocanın denetiminde yeteneklerinin sınanmasını amaçlar.

GRT427 Bir Reklâm Kampanyası Nasıl Hazırlanır / How to Create an Advertising Campaign (2+4) AKTS 7 -AZS-: Bir reklâm kampanyasında, pazarlama ve iletişim ilişkisi içinde gelişen medya planına göre, medya üzerinde tasarım bağlamında (kurumsal kimlik, marka kimliği, fotoğrafik ve illüstratif değerlerle tipoğrafik uyumluluk vb.) nelere dikkat edilmesi gerektiği kuramsal ve uygulamalı olarak öğretilir.

 

GRT428 Kitap Resimleme teknikleri / Book Illustration Techniques (2+2) AKTS 5 -AS/ÜS-: Kitap resimlemenin tarihsel gelişimi. İçeriği oluşturan metnin resimlemedeki etkileri. Kitap resimlemede tip ve mekân olgusu irdelenir. Öğrencilerin çizgi, leke, renk, kompozisyon ve kurgu yetenekleri geliştirilerek bir çizer (illüstratör) olarak kendilerini keşfedebilecekleri deneysel çalışmalar yaptırılır. İllüstrasyonda nasıl bir özgün yapı ortaya koyabileceklerinin yolları ve resimlenen kitabın tipografi tasarımı öğretilir.

GRT437 Kurumsal Kimlik Tasarımı / Corporate Identity Design (2+4) AKTS 7 -AZ-: Kurumsal kimliğin tanımı ve tarihsel gelişimi. Kurum Kimliğini oluşturan alt başlıklar ve özellikleri. Kurumsal kimlik tasarımında görsel ögeler. Kurumsal kimlik tasarımının sosyal ve bireysel açıdan psikolojik etkileri ve sağladığı çekim gücü. Bir kurumsal kimliği oluşturan grafik çözümlemelerdeki tasarım mantığı, kurallar ve uygulamalar. Kurumsal kimlik tasarım projelerine yönelik araştırma ve uygulamala çalışmaları.

GRT447 Kaligrafi /Calligraphy (2+2) AKTS 5 -AS/ÜS-: Kelimenin kökeni Yunanca "kallos" güzel ve "graphos" yazı sözcükleriyle ifade edilen süsleyerek yazı yazma sanatıdır. Yan açılı esnek uçların mürekkep vb. şeyler kullanılarak yazılan yazılarla, serbest malzemeler kullanılarak (fırça, füzen vb.) yazılan yazıların kullanım biçimleri uygulamalı olarak gösterilir.

GRT457 Göstergebilimde İşaret ve Semboller / Signs and Symbols in Semiotics (2+2) AKTS 5 -AS/ÜS-: İlk insandan bu yana süre gelen süreç içerisinde işaretlerin genel (ionik ve semantik yönden) sınıflandırılması. İşaretlerin gelişimi ve insan yaşamındaki kullanım alanları, görsel iletişim açıdan grafik tasarımın önemi ve gelişen çağ içinde ortaya çıkan yeni tasarımlar.

GRT458 Yeni Font Tasarımı /Designing for New Font (2+4) AKTS 7 -AZ-: Latin yazısının çıkışından bu yana gelişen üretim teknolojileri içinde farklılaşması, buna etken olan sanatsal akımlar, moda ve kullanım amacına yönelik ortaya çıkan yeni yüzleri düşünülerek, kurallarına bağlı yeni yazı tiplerinin ortaya çıkmasını hedefleyecek bir analiz ve sentez içinde yapılan çalışmaların tümünü kapsar.

GRT467 Sinema Kültürü / Cinema Culture (2+0) AKTS 3- AS/ÜS-: Bu ders öğrencinin dünya ve Türk sineması hakkında temel bir kültür edinmesini amaçlar. Sinemanın teknikleri ve tarihi hakkında genel bilgi verildikten sonra bu alandaki önemli eserler karşılaştırmalı olarak incelenecektir.

GRT468 Reklâm İllüstrasyonları / Advertising Illustration (2+2) AKTS 5 -AS/ÜS-: Tanıtım ve reklamcılık alanında gereksinim duyulan iletilerin duyurulabilmesi amacıyla yapılan görsel etkinin içinde, grafik tasarıma en iyi hizmet verebilecek alanlardan birisi de illüstrasyondur. İnsanın sonsuz hayal gücünü besleyen ve ulaşılamayacak yapıların çatısını kurmada yardımcı olan bu alan ve malzemeleri teorik ve uygulamalı olarak öğretilir. Dünyadaki önemli sanatçıların işlerinden örnekler verilerek özgün tasarımlar yapmaları sağlanır.

GRT478 Portfolyo / Portfolio (2+2) AKTS 7 -AZ-: Öğrenciye, öğrendiklerinin ışığında, hazırladığı kendi özgün tasarımlarını bir dosya içinde nasıl sunacağının yöntemleri ve malzemeleri öğretilir.

GRT488 Tasarımda Üretim Sorunları /Production Problems in Design (2+2) AKTS 5 -AS/ÜS-: Hazırlanmış bir tasarımın üretim aşamasında ortaya çıkacak sorunları ve bu sorunlara karşı üretilecek çözümlere dayalı başlıklarla geliştirilmiş, teori ve pratik çalışmaları içeren bir derstir.
Kurumsal
E-Posta
İnsan
Kaynakları
SKS
FSM
Otomasyon
International Relations
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi